پروژه خانم چرخی - دماوند

نمونه اجراشده پرده پلیسه

تاریخ اجرا: مرداد ماه 1399

نوع پرده: پرده پلیسه

نوع مکانیزم: دستی یکطرفه

کد پارچه: PEL1501

موقعیت: راه پله دوبلکس

به جمع مخاطبان ما در اینستاگرام بپیوندید

صدها عکس پروژه‌های اجرا شده پرده پررنگ، بررسی نظرات، و…

اینستاگرام پرده پررنگ