به این مطلب امتیاز دهیدproject

پروژه خانواده رمضانی - شمشک

نمونه اجرا شده پرده شیدرول

تاریخ اجرا: خرداد ماه 1399

نوع پرده: پرده شیدرول

نوع مکانیزم: زنجیری

کد پارچه: R-PAT531

موقعیت: پرده پذیرایی

به جمع مخاطبان ما در اینستاگرام بپیوندید

صدها عکس پروژه‌های اجرا شده پرده پررنگ، بررسی نظرات، و…

اینستاگرام پرده پررنگ