پروژه خانواده سلطانی - تهران - نارمک

نمونه اجرا شده پرده هانیکوم

تاریخ اجرا: تیر ماه 1399

نوع پرده: پرده هانیکوم

نوع مکانیزم: زنجیری

کد پارچه: HA454

موقعیت: پرده آشپزخانه

به جمع مخاطبان ما در اینستاگرام بپیوندید

صدها عکس پروژه‌های اجرا شده پرده پررنگ، بررسی نظرات، و…

اینستاگرام پرده پررنگ