به این مطلب امتیاز دهیدproject

پروژه خانواده فضلی - کرج

نمونه اجراشده پرده زبرا

تاریخ اجرا: مهر ماه 1399

نوع پرده: پرده زبرا

نوع مکانیزم: زنجیری

کد پارچه: DR-N29

موقعیت: پرده پذیرایی

به جمع مخاطبان ما در اینستاگرام بپیوندید

صدها عکس پروژه‌های اجرا شده پرده پررنگ، بررسی نظرات، و…