پروژه خانواده قدمی‌زاد - تهران - سرخه‌حصار

نمونه اجرا شده پرده پلیسه

تاریخ اجرا: تیر ماه 1399

نوع پرده: پرده پلیسه

نوع مکانیزم: دستی یکطرفه

کد پارچه: P110- P101

موقعیت: پرده اتاق خواب

به جمع مخاطبان ما در اینستاگرام بپیوندید

صدها عکس پروژه‌های اجرا شده پرده پررنگ، بررسی نظرات، و…

اینستاگرام پرده پررنگ