پروژه خانواده مرمری

نمونه اجرا شده پرده پلیسه

تاریخ اجرا: شهریور ماه 1399

نوع پرده: پرده پلیسه

نوع مکانیزم: دستی یکطرفه

کد پارچه: PG803

موقعیت:  پرده آشپزخانه

به جمع مخاطبان ما در اینستاگرام بپیوندید

صدها عکس پروژه‌های اجرا شده پرده پررنگ، بررسی نظرات، و…

اینستاگرام پرده پررنگ