به این مطلب امتیاز دهیدproject

پروژه خانواده معماری - تهران - نارمک

نمونه اجرا شده پرده دومکانیزم

تاریخ اجرا: تیر ماه 1399

نوع پرده: پرده دومکانیزم

نوع مکانیزم: زنجیری

کد پارچه: R-TWA321/ R-SG502

موقعیت: پرده پذیرایی

به جمع مخاطبان ما در اینستاگرام بپیوندید

صدها عکس پروژه‌های اجرا شده پرده پررنگ، بررسی نظرات، و…

اینستاگرام پرده پررنگ