پروژه خانواده مهرنژاد - تهران - نارمک

نمونه اجرا شده پرده پلیسه

تاریخ اجرا: خرداد ماه 1399

نوع پرده: پرده پلیسه

نوع مکانیزم: دستی دوطرفه

کد پارچه: PNF1202

موقعیت: پرده آشپزخانه

به جمع مخاطبان ما در اینستاگرام بپیوندید

صدها عکس پروژه‌های اجرا شده پرده پررنگ، بررسی نظرات، و…

اینستاگرام پرده پررنگ