به این مطلب امتیاز دهیدproject

پروژه خانواده علما - تهران - نارمک

نمونه اجراشده پرده هانیکوم

تاریخ اجرا: شهریور ماه 1399

نوع پرده: پرده هانیکوم

نوع مکانیزم: زنجیری

کد پارچه: HA354

موقعیت: پرده آشپزخانه

به جمع مخاطبان ما در اینستاگرام بپیوندید

صدها عکس پروژه‌های اجرا شده پرده پررنگ، بررسی نظرات، و…

اینستاگرام پرده پررنگ