پروژه خانواده فضلی

پروژه خانواده فضلی

پروژه خانواده فضلی - کرج نمونه اجراشده پرده زبرا تاریخ اجرا: مهر ماه 1399 نوع پرده: پرده زبرا نوع مکانیزم: زنجیری کد پارچه: DR-N29 موقعیت: پرده پذیرایی مدل های پرده پذیرایی مدل های پرده زبرا به جمع مخاطبان ما در اینستاگرام بپیوندید صدها عکس پروژه‌های اجرا شده پرده...
پروژه خانواده معماری

پروژه خانواده معماری

پروژه خانواده معماری - تهران - نارمک نمونه اجرا شده پرده دومکانیزم تاریخ اجرا: تیر ماه 1399 نوع پرده: پرده دومکانیزم نوع مکانیزم: زنجیری کد پارچه: R-TWA321/ R-SG502 موقعیت: پرده پذیرایی خرید پرده پذیرایی مدل های پرده دومکانیزم به جمع مخاطبان ما در اینستاگرام بپیوندید...
پروژه خانواده رمضانی

پروژه خانواده رمضانی

پروژه خانواده رمضانی - شمشک نمونه اجرا شده پرده شیدرول تاریخ اجرا: خرداد ماه 1399 نوع پرده: پرده شیدرول نوع مکانیزم: زنجیری کد پارچه: R-PAT531 موقعیت: پرده پذیرایی خرید پرده پذیرایی مدل های پرده شیدرول به جمع مخاطبان ما در اینستاگرام بپیوندید صدها عکس پروژه‌های اجرا...
پروژه خانم چرخی

پروژه خانم چرخی

پروژه خانم چرخی - دماوند نمونه اجراشده پرده پلیسه تاریخ اجرا: مرداد ماه 1399 نوع پرده: پرده پلیسه نوع مکانیزم: دستی یکطرفه کد پارچه: PEL1501 موقعیت: راه پله دوبلکس خرید پرده پذیرایی خرید پرده پلیسه به جمع مخاطبان ما در اینستاگرام بپیوندید صدها عکس پروژه‌های اجرا شده...
پروژه خانم کمانیان – دماوند

پروژه خانم کمانیان – دماوند

پروژه خانم کمانیان - دماوند نمونه اجراشده پرده شیدرول تاریخ اجرا: تیر ماه 1399 نوع پرده: پرده شیدرول نوع مکانیزم: زنجیری کد پارچه: R-EU553 موقعیت: پرده پذیرایی خرید پرده پذیرایی مدل های پرده شیدرول به جمع مخاطبان ما در اینستاگرام بپیوندید صدها عکس پروژه‌های اجرا شده...